۱-تغییر مانند پوست اندازی است.
۲-به واقع گاهی احساس میکنیم  پوستمان کنده میشود.
۳-این عمل بسیار دردناک است برای من که اینگونه بوده.
۴-جهان به گونه ای عمل می کند که به دلایل مختلف کمک می‌کند که تغییر کنی حتی اگر از زمان تغییرات گذشته باشد باز هم جوری ما را در این امر حمایت و هدایت می‌کند که بتوانی از این مرحله عبور کنیم.
وقتی درخواستی دارید و هدفی را برای خودتان مشخص میکنید چیدمان جهان به گونه‌ای تغییر می‌کند که ما را در راستای هدف مان به مقصد برساند.
درخواست ما در جهان مانند یک خرید از یک فروشگاه است.
زمانی که ما به یک فروشگاه می رویم و اجناس مورد نیاز مان را انتخاب میکنیم و در سبد خرید ما نمی گذاریم باید برای آنها پولی بپردازیم.
در برخی از فیلم ها حتماً دیده اید که شخصی به رستورانی می‌رود غذایش را تامین می کند ولی متوجه می شود که پولی همراهش ندارد و مجبور می شود به ازای آن زحمت شستن ظرف ها را به عهده بگیرد تا حسابش تسویه شود.
با این مثال برگردیم به موضوع درخواست مان از خدا. وقتی که ما هدفی را مشخص میکنیم، دعایی را به زبان می آوریم خدا به درون ما نگاه می کند مثلاً اگر پول و ثروت بخواهیم باید شکرگزاری یکی از صفات درونی مان باشد. اگر این صفت را نداشته باشیم جهان به گونه‌ای تغییر می‌کند تا ما را به آن سطح برساند تا بتوانیم شایسته دریافت آرزو یا خواسته مان شویم. اگر سطح درون ما نسبت به هدف کم تر باشد به همان نسبت فشار بیشتری را تحمل می کنیم.
در این حالت باید هوشمندانه رفتار کنیم و بدانیم منشا این فشار چیست.
باید بدانیم در حقیقت هدف از این فشار رشد ماست.
هوشمندان رفتار کردن نیز می تواند این باشد که از اهرم استفاده کنیم تا کمی از این فشار را کم کنیم. این اهرم برای هر شخص فرق دارد یعنی یک فرمول ثابت این دارد. ما می توانیم خودمان داوطلب شویم و سختی و جریمه ای را برای رشد مان در نظر بگیریم و با انجام آن می توانیم سطح انرژی خودمان را بالا ببریم و به هدفمان نزدیک‌تر شویم.

یکی از این سختی ها میتواند، کنترل ورودی های ذهنی باشد.

حواسمان باشد چه میگوییم و میشنویم و حتی چه چه عملی انجام میدهیم